Op vrijdag 8 september vanaf 21:00 uur zal de jaarvergadering worden gehouden voor alle leden. Locatie kantine van FC Ria.

  1. Agenda:
  2. Opening
  3. Mededelingen
  4. Verslag seizoen 22-23
  5. Financieel verslag 22-23
  6. Verslag kascontrole commissie
  7. Verkiezing kascontrolecommissie (aftredend J.Defauwes)
  8. Begroting 23-24 vaststellen
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

 

Facebook

s5 box

Inloggen